Ali Rızâ Kudsî Efendî

Ali Rızâ Kudsî Efendî

Paşa Dairesi Medresesi, 1845-1847 yılları arasında Konya’da valilik yapan Ebu Bekir Sami Paşa tarafından bir Nakşibendi dergâhı olarak Şemsi Tebrizi türbesi civarında inşa edildi. Bir müddet sonra Mehmet Himmet Efendi ve Muhammed Bahaeddin Efendi’nin gayretleriyle dergâh, medreseye dönüşerek 1909’a kadar tekke-medrese bütünlüğü içinde eğitim öğretim faaliyetleri sürdürdü.
1909’da kurulan bir dernekle Paşa Dairesi Medresesi, tekke-medrese eksenli müfredatına idadi/liselerde okutulan matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, astronomi ve Fransızca gibi müspet ilimlere ait dersleri de ilave ederek “Konya Islah-ı Medaris-i İslamiyye Cemiyet-i Hayriyyesi” adını aldı.
.....

http://muhammedkudsi.org/yuklemeler/W2/sunum_18/16452276250.pdf

Kitap Hakkında Görüşleriniz;


*Güvenlik Kodunu Giriniz


ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER