Ahmet Ziya Efendi (rh.a)

Ahmet Ziya Efendi (rh.a)

Ahmet Ziya Efendi (rh.a)

İlk kuşağın önemli temsilcisi Memiş Efendi (rh.a)Ebu Said Hadimi’nin ilim yolunu geliştirerek devam ettiren, ilmi topluma sevdirerek taliplerinin artmasına vesile olan, evlatları ve yetiştirdiği âlimlerle ilim merkezleri oluşturan, ilim merkezleriyle Anadolu’nun dört bir yanına bir dalga gibi ilmin yayılmasına öncülük eden, mürşit ve müderris bir karakterdir. Memiş Efendi, Halidî Bağdadî’nin halifelerinden ve Nakşî-Müceddidî öğretisinin Konya merkezli Osmanlı topraklarında idareci ve halk nezdinde kabul görmesine vesile olan önemli şahsiyetlerdendir. Memiş Efendi, dört kız ve yedi erkek çocuğuyla birlikte kendini İslam’a vakfeden, İslam’ın insanların gönlünde ve toplumsal hayatlarında yer etmesi amacıyla ge- çim endişesi duymadan ömrünü geçiren, yeri geldiğinde bu uğurda hicretten asla çekinme- yen ilim varisi örnek bir aile reisidir.

İkinci kuşağın mümessillerinden Memiş Efendi’nin büyük oğlu Muhammed Bahaeddin Efendi de babasının irşad ve tedris yolundan giderek Konya ve çevresine bu alanda büyük katkı sağlayan, cennet mekân II. Abdülhamit’in dikkatlerini celbeden mürşid ve müderris bir şahsiyettir.

Üçüncü kuşak temsilcilerinden Bahaeddin Efendi’nin ortanca oğlu Şeyhzade Ahmed Ziya Efendi de kitabımıza konu olan İbrahim Hakkı Konyalı’nın ifadesiyle dahi bir bilgindir.1 Osmanlı Devleti’nin iç ve dış yıkım faaliyetlerine maruz kaldığı netameli bir döne- minde toplumun her yönden ıslahı için ısrar ve sabırla mücadele ve mücahede eden Ziya Efendi, hukukçu kimliği ile de ön plana çıkmış mürşid ve müderris biridir. 

Not: Muhammed Kudsî El Bozkıri (Rh.a) için yazılan kitapları
ÜCRETSİZ olarak istekde bulunabilirsiniz.
Ayrıntılı Bilgi İçin
:
+90 332 501 66 76
kudsivakfi@outlook.com
 
 

http://www.muhammedkudsi.org/yuklemeler/W2/sunum_18/15149793640.pdf

Kitap Hakkında Görüşleriniz;


*Güvenlik Kodunu Giriniz


ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER