AHMET ZİYA EFENDİ (1874-1923)

AHMET ZİYA EFENDİ (1874-1923)

“Seçme Hadisler” adlı bu çalışma, yirminci yüzyılda Konya’da yetişmiş ve Mekke’de vefat etmiş, alim, mutasavvıf, muhaddis ve hukukçu olan Konyalı Şeyhzade Ahmet Ziya Efendi’nin (v.1874-1923) Konya Islah-ı Medaris-i İslamiyye Medresesi öğrencileri için İmam Suyuti’nin el-Câmiu’s-sağîr adlı eserinden seçerek hazırladığı ve Konya Koyunoğlu Kütüphanesinde bulunan el yazması bir defterin yayına hazırlanmış halidir.

Kitap Hakkında Görüşleriniz;


*Güvenlik Kodunu Giriniz


ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER