• Vakıf
  • 01
  • 04
  • 03
  • 03

Muhammed Kudsî El Bozkıri (rh.a)


İnsanın olgunlaşıp ahlaken yücelmesini hedefleyen İslam tasavvufu Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeden kaynaklanan, insanın hal eğitimiyle ilgilenme metodudur. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ı anmamız gerektiği, Allah’ı anmanın en büyük ibadet olduğu, doğruluk üzere ve doğrularla beraber olunması gerektiği, gıybet ve benzeri kötü davranışlardan uzaklaşılması mecburiyeti üzerinde durularak ahlak eğitimine yer verilmiştir.ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER